พระราชดำรัส

วันเสาร์ที่4ธันวาคม2536
วันอาทิตย์ที่4ธันวาคม2537
วันจันทร์ที่4ธันวาคม2538
วันพุธที่4ธันวาคม2539
วันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540
วันศุกร์ที่4ธันวาคม2541


  Full Text Search

| MAIN | ENGLISH | VIDEO |