ภาพเขียนฝีพระหัตถ์
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn 's Drawings and Paintings

ภาพฝีพระหัตถ์
ทรงวาดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2527
ป่าวัดจันทร์ สีน้ำมัน, 35 x 44 ซม.
ทรงจดไว้ในบันทึกส่วนพระองค์ว่า
" เราวาดรูปป่าอีกรูป แต่ไม่ค่อยเหมือน เราว่าของเราเองสวยดีเหมือนกัน "

ภาพฝีพระหัตถ์
ทรงวาดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2537
พฤกษชาติ สีน้ำ, 37 x 46 ซม.
สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระกรุณาวาดภาพนี้พระราชทานนางสมใจ ไร้ส์ เป็นที่ระลึกในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพจิตรกรรมสีน้ำชุด " จากสีน้ำสู่ความเป็นไทยครั้งที่ 4 " ของนางสมใจ ไร้ส์

ภาพฝีพระหัตถ์
ทรงวาดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2538
แมวที่เมืองอัสตราคาน สีเทียน, 17.5 X 24.5 ซม.
ทรงวาดระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งได้เสด็จไปที่เมืองอัสตราคาน (Astrakhan) ริมฝั่งแม่น้ำวอลก้าด้วย

ภาพฝีพระหัตถ์
ทรงวาดเมื่อ พ.ศ. 2525
สงบเหงา สีน้ำ, 26 X 19 ซม.
ภาพฝีพระหัตถ์นี้ ทรงจินตนาการตามบทกวีนิพนธ์ที่มีชื่อเสียงมากของ หลีไป๋ ที่ชื่อว่า “หวงเฮ่อซ่งเมิ่งเฮ่าหรานจือกว่างหลิง” (ที่หอนกกระเรียนส่งเมิ่งเฮ่าหรานไปกว่างหลิง)

ภาพลายเส้นฝีพระหัตถ์
ทรงวาดประกอบพระราชนิพนธ์
มุ่งไกลในรอยทราย

ภาพลายเส้นฝีพระหัตถ์
ทรงวาดประกอบพระราชนิพนธ์
มุ่งไกลในรอยทราย

ภาพลายเส้นฝีพระหัตถ์
ทรงวาดประกอบพระราชนิพนธ์
มุ่งไกลในรอยทราย

พระฉายาลักษณ์ / HRH 's Photographs