เนเธœเธ™เธœเธฑเธ‡ เน‚เธ„เธฃเธ‡เธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เธญเธ‡เธ„เนŒเธเธฃ