วิสัยทัศน์เครืออมรินทร์
• อมรินทร์คือองค์กรอันดับหนึ่งของประเทศ ที่มอบสาระ ความรู้ ความรื่นรมย์ ด้วยรูปแบบที่ครบวงจร
• อมรินทร์มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ลูกค้าทุกเพศทุกวัย
• อมรินทร์เป็นองค์กรที่มีความสุข และสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

  Publishing Business   Printing Business   Distribution Business
ด้วยการดำเนินงานภายใต้แนว
คิด "Content Business"
ผลิตนิตยสาร หนังสือเล่ม
และขยายไปยังงานทัวร์,
เทรนนิ่ง, อีเว้นท์, รายการ
โทรทัศน์ และ website โดย
ยึดหลัก "คุณภาพ" เป็นหัวใจ
สำคัญของเรา
เราสั่งสมประสบการณ์ และ
ความชำนาญ ตั้งแต่งานก่อน
พิมพ์ งานพิมพ์ และหลังพิมพ์
เพื่อคุณภาพ และการให้
บริการของเราเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในประเทศและในระดับ
นานาชาติ
บริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
จำกัด จัดจำหน่ายนิตยสาร
หนังสือที่ผลิตจากธุรกิจ
สำนักพิมพ์ รวมทั้งรับจ้าง
จัดจำหน่ายนิตยสาร และ
หนังสือจากสำนักพิมพ์อื่นๆ
โดยดำเนินธุรกิจค้าปลีก
ภายใต้ชื่อ ร้านนายอินทร์