ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าว ได้โดยกรอกข้อมูลและอีเมล์ของท่านในแบบฟอร์มด้านล่าง


  อีเมล์ของท่าน :
  องศ์กร/หน่วยงาน :
  ประเภทธุรกิจ :
  เมือง/จังหวัด :
  ประเทศ :
  ชื่อ-นามสกุล :
  หน่วยงาน :
  ที่อยู่อีเมล :
  รายละเอียด :
 
 
 
More Information : 0-2422-9000 5225 
siripornsi@amarin.co.th , Ketsuda@amarin.co.th

Copyright © 1999-2003 Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.