ภาษาไทย  |    English ประวัติ แฟรนไซส์ บริการจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์และนิตยสาร บริการจัดจำหน่ายหนังสือเล่ม บริการจัดส่งนิตยสารและหนังสือเล่ม
 


บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งบริษัทในเครือเพื่อดำเนินงานด้านการจัดจำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่ง ในชื่อ บริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายนิตยสารและหนังสือ ที่ผลิตจากธุรกิจสำนักพิมพ์ และรับจ้างจัดจำหน่ายนิตยสาร และหนังสือจากสำนักพิมพ์อื่นๆด้วย ขณะเดียวกัน ได้เปิดร้านหนังสือ เพื่อดำเนินธุรกิจค้าปลีกชื่อ ร้านนายอินทร์ ปัจจุบันมีด้วยกันทั้งสิ้น 86 สาขาและให้ดำเนินการในรูปแบบ แฟรนไชส์ด้วย

นอกจากจัดจำหน่ายนิตยสารของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) อันได้แก่ บ้านและสวน, แพรว, สุดสัปดาห์, ชีวจิต, Health & Cuisine, National Geographic ฉบับภาษาไทย, room, WE, Real Parenting, Shape และ InStyle และหนังสือเล่มในเครือทั้งหมด แล้วยังรับจัดจำหน่ายนิตยสารให้กับสำนักพิมพ์อื่นๆ อีกด้วย

สินค้าและบริการ  :   นิตยสาร  |    สำนักพิมพ์  |    กิจกรรมอบรม  |    อมรินทร์ทัวร์  |    บริการงานพิมพ์  |    จัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์|    ข่าวอมรินทร์

www.amarin.co.thwww.naiin.comwww.baanlaesuan.comwww.cheewajit.com
www.HEALTHandCUISINE.comwww.NGThai.comwww.SudSapDa.comwww.roommag.com
Copyright ©1999-2003 Amarin Printing & Publishing Public Company Limited.